Mar 24

از طریق تجهیزات تغذیه فیدر

مشخصات قیمت خرید و بررسی فیدر هوشمند Petnet 2017 New .این دستگاه دارای نرم افزار هوشمند تغذیه خودکار به حیوانات بوده و طبق زمانبندی که شما تعریف می‌نمایید به حیوان خانگی شما به مقدار خاص غذا می‌دهد.از دیگر قابلیت های این دستگاه داشتن شبکه هوشمند بی‌سیم بوده که از طریق این قابلیت شما امکان کنترل از راه دور جهت تغذیه حیوان خود را خواهید داشت. نرم افزار تولید شده برای دستگاه تمام.از طریق تجهیزات تغذیه فیدر,از طریق تجهیزات تغذیه فیدر,فیدر - شرکت فن گستر پویافیدر. می گویند .اصل کار یکسان است و ان هم تغذیه سایر دستگاههای دیگر است ولی شکل ظاهری و نوع تجهیزات کاملا متفاوت است . . کابلهای فیدر. می توان به کابل های انتن تلویزیون نیز اشاره کرد. این نوع کابل ها بنابر سایزی که دارند استفاده های متفاوتی دارند. که متناسب با ویژگی منحصربه فردی که ایجاد می کنند مورد استفاده قرار می.

به اشتراک گذاشتن در

فرهنگ اصطلاحات برق | کارشناس ایرانی-فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي‌گردد. -فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه.از طریق تجهیزات تغذیه فیدر,تجهیزات تغذیه - سنگ شکن پارسهتجهیزات خردایش · تجهیزات دانه بندی · تجهیزات تغذیه · تجهیزات شستشوی · تجهیزات انتقال · خدمات فنی و مهندسی. فروش تجهیزات. فروش تجهیزات · فروش قطعات یدکی و سایشی · تعمیرات · آموزش · تماس با ما · خانه · محصولات; تجهیزات تغذیه. تجهیزات تغذیه. فیدر ارتعاشی · فیدر گریزلی · فیدر گریزلی (Heavy Duty). Parseh Crusher.

جان فرانک

طلب الإقتباس

21 اظهار نظر بر از طریق تجهیزات تغذیه فیدر

فیدر های لرزشی - فیت مگ

فیدرهای لرزشی. نحوه عملکرد : این نوع تجهیزات به منظور انتقال مواد و تغذیه دستگاه ها در کارخانجات بکار گرفته می شوند. فیدر های لرزشی با انواع ویبراتورهای موتوری و مغناطیسی در ابعاد و ظرفیت های مختلف قابل تولید می باشد . مزایا : انتقال مواد بصورت خطی/توزیع یکنواخت بار / افزایش راندمان کار / عمر طولانی / ساختار مستحکم و.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﺣ - ResearchGate

MVA. ،). ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺗ. ﻮان ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻓﯿﺪرﻫﺎي. ﺧﺮوﺟﯽ. ﭘﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ij y. ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . , ij t. S. ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮي ﻋﺒﻮري از ﻓﯿﺪر. i-j ... اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔ. ﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان. 4. ﻣﺘﻮﺳﻂ. در ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر. ﮔﺎزﺳﻮز. (. GE. ) ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎر. ﻫﺎي. ﺷﺒﮑﻪ. ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺑﻮده.

فیدر برق چیست؟ | فیدر مجموعه ای از وسایل قطع و وصل با ولتاژ . - قطره

12 فوریه 2018 . 2 - فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسیونر) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می شود. 3 - فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست توزیع زمینی عبارت است از تابلوی جداساز (سکسیونر) قابل قطع زیر بار و یا تابلوی کلید (دیژنکتور) که خط.

فیدر - شرکت فن گستر پویا

فیدر. می گویند .اصل کار یکسان است و ان هم تغذیه سایر دستگاههای دیگر است ولی شکل ظاهری و نوع تجهیزات کاملا متفاوت است . . کابلهای فیدر. می توان به کابل های انتن تلویزیون نیز اشاره کرد. این نوع کابل ها بنابر سایزی که دارند استفاده های متفاوتی دارند. که متناسب با ویژگی منحصربه فردی که ایجاد می کنند مورد استفاده قرار می.

فرهنگ اصطلاحات برق | کارشناس ایرانی

-فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط ازآن تغذيه مي‌گردد. -فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسيونر) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه.

فیدر های لرزشی - فیت مگ

فیدرهای لرزشی. نحوه عملکرد : این نوع تجهیزات به منظور انتقال مواد و تغذیه دستگاه ها در کارخانجات بکار گرفته می شوند. فیدر های لرزشی با انواع ویبراتورهای موتوری و مغناطیسی در ابعاد و ظرفیت های مختلف قابل تولید می باشد . مزایا : انتقال مواد بصورت خطی/توزیع یکنواخت بار / افزایش راندمان کار / عمر طولانی / ساختار مستحکم و.

تجهیزات تغذیه - سنگ شکن پارسه

تجهیزات خردایش · تجهیزات دانه بندی · تجهیزات تغذیه · تجهیزات شستشوی · تجهیزات انتقال · خدمات فنی و مهندسی. فروش تجهیزات. فروش تجهیزات · فروش قطعات یدکی و سایشی · تعمیرات · آموزش · تماس با ما · خانه · محصولات; تجهیزات تغذیه. تجهیزات تغذیه. فیدر ارتعاشی · فیدر گریزلی · فیدر گریزلی (Heavy Duty). Parseh Crusher.

ﻃﺮاﺣﯽ ﺟﺎﻣﻊ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺸﺎر ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺷﺮاﯾﻂ ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ واﺣ - ResearchGate

MVA. ،). ﻻزم ﺑﻪ ذﮐﺮ اﺳﺖ، ﻣﻘﺪار اﯾﻦ ﺗ. ﻮان ﺑﺮاي ﺑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻤﺎً ﺑﻪ ﻓﯿﺪرﻫﺎي. ﺧﺮوﺟﯽ. ﭘﺴﺖ اﺗﺼﺎل ﻧﺪارﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺟ ﻪ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ij y. ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . , ij t. S. ﺗﻮان ﻇﺎﻫﺮي ﻋﺒﻮري از ﻓﯿﺪر. i-j ... اوﻟﯿﻦ ﮐﻨﻔ. ﺮاﻧﺲ اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﭘﺮاﮐﻨﺪه اﯾﺮان. 4. ﻣﺘﻮﺳﻂ. در ﺣﻀﻮر اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ. واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻮﺗﻮر ژﻧﺮاﺗﻮر. ﮔﺎزﺳﻮز. (. GE. ) ، ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺟﻬﺖ ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺑﺎر. ﻫﺎي. ﺷﺒﮑﻪ. ﺗﻮﺳﻂ اﯾﻦ ﺗﺠﻬﯿﺰات. ﺑﻮده.

دستور العمل کنترل طراحی نقشه تاسیسات الکتریکی

4 نوامبر 2012 . ﺁﺩﺭﺱ ﻫﺮ ﺧﻂ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎﻡ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭ ﻧﺎﻡ ﺧﻂ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻣﺜﻼ. GDB/L2. ۴. -. ۱. -. ۲۱. -. ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮﺩ ﻛﻪ ﻳﻚ ﺧﻂ ،ﺍﺷﺘﺒﺎﻫﺄ ﺑﺎ ﺩﻭ ﻓﻴﺪﺭ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺸﻮﺩ ﻭ ﻳﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺁﻥ ﺍﺯ ﻗﻠﻢ ﻧﻴﻔﺘﺎﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﻳﺎ ﺧﻂ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﻳﻨﮓ ﻧﺸﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ . ۴. -. ۱. -. ۲۲. -. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ. ﺑﻪ ﻭﺍﺑﺴﺘﮕﻲ ﺗﺎﺳﻴﺴﺎﺕ ﺑﺮﻕ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺑ. ﺮﻱ ﻓﻀﺎ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﻛﺎﺭﺑﺮ. ﻱ. ﻫﺮ ﻓﻀﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻭ ﻣﻌﻠﻮﻡ ﺑﺎﺷﺪ. ( . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﻠﻤﺎﻥ. ﻣﻌﻤﺎﺭﻱ. ) ۴. -. ۱. -. ۲۳. -. ﺑﻴﻦ. ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎﻱ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ.

آئین نامه تکمیلی تعرفه ها

ﻓﻴﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ ﺁﻥ. ﻛﻪ ﺩﺭ ﺍﺗﺎﻕ ﻭﻟﺘﺎﮊ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﭘﺴﺖ ﻓﻮﻕ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻭ ﺧﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﮔﺮﺩﺩ . -٢. ٧. -٤-. ﻓﻴﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮ. ﺳﻂ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺧﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻋﺒﺎﺭﺗﺴﺖ ﺍﺯ. ﺟﺪﺍﺳﺎﺯ. (. ﺳﻜﺴﻴﻮﻧﺮ. ) ﻫﻮﺍﻳﻲ. ﻭ ﻳﺎ ﻳﻚ ﺳﺮﻱ ﻗﻄﻊ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻛﻪ ﺧﻂ ﺍﻧﺸﻌﺎﺑﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ . -٣. ٧. -٤-. ﻓﻴﺪﺭ ﺩﺭ ﻣﻮﺭﺩ ﺧﻂ ﻓﺸﺎﺭ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺧﺮﻭﺟﻲ ﺍﺯ ﭘﺴﺖ ﺗﻮﺯﻳﻊ.

انواع فیدر در شبکه برق - برق نیوز

12 ژوئن 2017 . ۱ - فیدر در مورد خط فشار متوسط خروجی از پست فوق توزیع عبارت است از تابلو و تجهیزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزیع قرار گرفته و خط . ۲ - فیدر در مورد خط فشار متوسط انشعابی از خط موجود عبارت است از جداساز (سکسیونر) هوایی و یا یک سری قطع کننده که خط انشعابی از آن طریق تغذیه می‌شود.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎي ﺗﻮزﯾﻊ

ﯾﮏ ﺗﺠﻬﯿﺰ ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺑﺎ ﯾﮏ ﺟﺰ ﻣﺬاب ﺷﻮﻧﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻋﺒﻮر ﺟﺮﯾﺎن زﯾﺎد ﻧﺎﺷﯽ از ا. ﺿﺎﻓﻪ ﺑﺎر و. ﯾﺎ ﺧﻄﺎ، داغ و ذوب ﻣﯽ ... ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎت اوت. ﻓﯿﻮز. ﺣﻔﺎﻇﺖ ﻣﯽ ﺷﻮد . •. در اﺑﺘﺪاي ﻫﺮ ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﯾﮏ ﮐﺎت اوت. ﻓﯿﻮز. ، ﺑﺮاي ﺣﻔﺎﻇﺖ از ﺧﻄﺎ ﺧﻂ وﺟﻮد دارد . •. ﻓﯿﻮز. ﺷﺎﺧﻪ ﺟﺎﻧﺒﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺎدر ﺑﺎﺷﺪ ﺧﻄﺎ در اﻧﺘﻬﺎي ﻓﯿﺪر را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﺪ . در ﻏﯿﺮ اﯾﻨﺼﻮرت ... ﺑﺎ ﺗﺮاﻧﺲ ﺑﺎ اﺗﺼﺎل ﻣﺜﻠﺚ. -. ﺳﺘﺎره زﻣﯿﻦ ﺷﺪه ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺷﻮد، ﺧﻄﺎي.

دستورالعمل خلاصه طراحی و نحوه کنترل نقشه هاي برق ساختمان هاي مسکونی

14 سپتامبر 2015 . توجه شود که یک خط، اشتباها با دو فیدر تغذیه نشود و یا تغذیه آن از قلم نیفتاده باشد و یا خط مورد . با توجه به وابستگی تاسیسات برق به کاربري فضاهاي مختلف لازم است کاربرد هر فضا مشخص و معلوم باشد . . حداکثر افت ولتاژ مجاز در خطوط پریز و سایر تجهیزات برابر 5 % از تابلو کنتور تا آخرین پریز روي هر

مباحث مربوط به مهندسی برق قدرت - تعاريف و مفاهيم اوليه در خطوط انتقال:

1- فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار متوسط از آن تغذيه مي گردد. 2- فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز ( سکسيونر ) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق.

فیدر کاسه‌ای - مکانیزم

18 نوامبر 2017 . فیدرهای کاسه‌ای لرزشی هنگامی به کار می‌روند که یک بسته فله‌ای از قطعات کوچک دارای نظم تصادفی باید یک به یک به دستگاه دیگری تغذیه شوند و در راستای خاصی قرار گیرند. فیدرهای لرزشی بر رفتار مکانیکی قطعه تکیه دارند، به این صورت که زمانی که به آرامی بر روی یک شوت نقاله که شکل آن متناسب با قطعه است.

تعرفه و قوانين و مقررات فروش برق | جداول 2 : هزينه هاي عمومي برقراري .

تجهيزات (8). خط (9). واگذاري انشعاب روي ولتاژ 230 با 400 كيلو ولت. 1. تغذيه از پست انتقال (230 ، 400 كيلوولت). قيمت تمام شده. 71400. 105000. 0.25 ×165000 .. موجود تا نقطه تحويل (محل نصب وسايل اندازه گيري) و همچنين هزينه وسايل اندازه گيري بر عهده متقاضي است (تهيه و نصب فيدر تغذيه كننده در پست برق بر عهده شركت است) .

پرتال شرکت توزیع برق استان کردستان > خدمات الکترونیکی .

1-7-4- فيدر در مورد خط فشار متوسط خروجي از پست فوق توزيع عبارت است از تابلو و تجهيزات آن که در اطاق ولتاژ فشار متوسط پست فوق توزيع قرار گرفته و خط فشار . 2-7-4- فيدر در مورد خط فشار متوسط انشعابي از خط موجود عبارت است از جداساز ( سکسيونر ) هوايي و يا يک سري قطع کننده که خط انشعابي از آن طريق تغذيه مي شود.

آموزش و پژوهش علوم صنعت برق - معرفی انواع شینه بندی در پست های برق

تمام فیدرهای ورودی یا خروجی تجهیزات مختلف از قبیل ژنراتورها ، ترانسفورماتورها ، خطوط انتقال ، کابل ها و . ( که در . برای انجام تعمیرات روی هر یک از تجهیزات کل پست بی برق می شود. با .. در آرایش زیر اگر عیبی در یکی از فیدرها رخ دهد ، با بستن دیسکانکت اضافه شده ، میتوان فیدر دیگر را از طریق هر دو ترانسفورماتور تغذیه نمود.

از طریق تجهیزات تغذیه فیدر,

تابلو برق|تولید و طراحی - توان گستر

شرکت توان گستر تولیدکننده انواع تابلو برق، با بکارگیری پرسنل متخصص و با تجربه ، خطوط مکانیزه تولید ،خط رنگ الکترواستاتیک ، تولیدات خود را با کیفیت قابل قبول به صنایع مختلف نظیر صنایع نفت وگاز، پتروشیمی ، شرکت های عمرانی و تجهیزاتی ، تأسیساتی ، صنایع نظامی و دفاعی کشور ، صنایع فولاد و سیمان و.

Pre:نسخه اروپایی تولید شده در 90T دستگاه پودر سنگ س
Next:بزرگترین تولید منگنز