Mar 21

Guangxi بزرگ 3R ریموند

فصل 7- تاريخچه‌ي كشتار حزب کمونيست چين - صفحه 2 از 5 - Persian .28 آوريل 2012 . [۱۲] مقاله‌ی ”قحطی بزرگ“ در کتاب یادداشت‌هایی از تاریخ جمهوری خلق چین بیان می‌دارد که ”تعداد مرگ‌های غیر طبیعی و افول میزان زاد و ولد بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ چیزی . بسیاری از کشاورزان در استان‌های گانسو (Gansu)، گوآنگ‌شی (Guangxi)، سی‌چوآن (Sichuan)، هونان (Hunan)، هوبی (Hubei)، آن‌هی (Anhi)، هنان (Shanghai)،.Guangxi بزرگ 3R ریموند,فصل 7- تاريخچه‌ي كشتار حزب کمونيست چين - صفحه 2 از 5 - Persian .28 آوريل 2012 . [۱۲] مقاله‌ی ”قحطی بزرگ“ در کتاب یادداشت‌هایی از تاریخ جمهوری خلق چین بیان می‌دارد که ”تعداد مرگ‌های غیر طبیعی و افول میزان زاد و ولد بین سال‌های ۱۹۵۹ تا ۱۹۶۱ چیزی . بسیاری از کشاورزان در استان‌های گانسو (Gansu)، گوآنگ‌شی (Guangxi)، سی‌چوآن (Sichuan)، هونان (Hunan)، هوبی (Hubei)، آن‌هی (Anhi)، هنان (Shanghai)،.

به اشتراک گذاشتن در

Guangxi بزرگ 3R ریموند,

جان فرانک

طلب الإقتباس